محصولات

محصولات شرکت تولیدی آذرفیوز ، المنت فیوز مورد مصرف برای حفاظت ترانسفورماتور و خطوط شبکه توزیع برق در دو نوع تندسوز “TYPE K” و کندسوز “TYPE T” و در سایزهای ۱ تا ۲۰۰ آمپر می باشد.

این شرکت با توسعه فضای کار و تجهیزات و دستگاههایمورد نیاز ، بزودی قادر به تولید و عرضه محصولات دیگر مورد استفاده در شبکه انتقال و توزیع نیرو نیز خواهد بود.