Author Archive

  • کاربرد فیوز

    کاربرد فیوز: محافظت سیم ها از کوتاه شدگی مدار برای محافظت سیم ها از کوتاه شدگی مدار ،از فیو استفاده می شود فیوز ها سیم های نازک مسی اند یا سیم هایی که از فلزات زود گداخت مثل سرب ساخته شده اند. که به طور سری به مدار حامل جریان متصل می شوند. و طوری […]

  • تاریخچه فیوز

    تاریخچه فیوز فیوز یکی از اولین اجزای تاریخ مهندسی برق است،ساخت این قطعه از اواسط صده ۱۹ میلادی آغاز شد.در آن زمان از یک رشته ساده پلاتین جهت حفاظت کابلهای تلگراف زیر دریا استفاده می شد،که نتیجه پیشرفت آن ساخت مدلهایی مدرن با کارایی بالا شدند.بدون این قطعه مهم استفاده از انرژی الکتریکی به عنوان منبع انرژی […]

  • انواع فیوزها و کاربرد آنها در صنایع مختلف

    مقدمه وظیفه ی یک سیستم قدرت، تحویل انرژی الکتریکی به مصرف کننده به طور مداوم و بدون وقفه می باشد. مهمترین خطر برای یک سیستم قدرت ، اتصال کوتاه می باشد که باعث تغییرات شدید و ناگهانی در آن می شود. ایجاد خطا و اتلاف انرژی زیاد به صورت حرارت در محل اتصال کوتاه ، […]