در سال ۱۳۶۶ برای اولین بار در ایران “آذر فیوز لینک” اقدام به تولید انواع فیوز لینک های ۲۰ و ۳۳ کیلو ولت نمود و آن را به اکثر شرکت های توزیع نیروی برق مناطق ایران ارائه نمود. در سال ۱۳۹۳ به موازات تولید فیوزلینک جهت توسعه، تهیه و ساخت اغلب قطعات و تجهیزات صنعت برق، مجموعه خود را گسترش و به امکانات ریخته گری، فورج فلزات، قالب سازی، پرسکاری، ماشینکاری با دستگاه های CNC و کپی تراش و غیره مهیا کرده و در حال حاضر آماده قبول هرگونه خدمات و سفارش جهت رفع نیازهای شرکت های توزیع برق ایران می باشد. این مجموعه از سال ۱۳۹۷ بدلیل الزامات قانونی، با تاسیس شرکت سهامی خاص “اردم سهند توان” به شماره ثبتی ۴۶۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۵۵۳۵۵ و با همان برند “آذر فیوزلینک” فعالیت خود را تا به امروز ادامه می دهد.