استاندارد فیوز

در ابتدا استاندارد فیوزها در واقع همان استاندارد ابعادی بود هبکه جهت سهولت در تعویض و جلوگیری از اشتباه در انتخاب تدوین شده با .بود افزایش قدرت اتصال کوتاه و همچنین استفاده روز افزون از انرژی الکتریکی آزمایشهایی برای شناخت بعضی از خواص فیوزها مانند منحنی جریان- زمان، قدرت قطع و توان تلف شده تعریف شد. قوانین سخت و رقابت شدید میان تولید کنندگان فیوز در آلمان این اطمینان را افزایش می دهد. امروزه اکثر مشخصات الکتریکی فیوزهای قدرت با استاندارد (۶۰۲۶۹IEC) برای فیوزهای فشار ضعیف و استاندارد (۶۰۲۸۲IEC) برای فیوزهای فشار متوسط در سراسر جهان یکسان سازی شده است. این استاندارد انتخاب و تعویض فیوز را برای حفاظت های خاص تسهیل میکند. استاندارد اروپا (EN) معمولاً مشابه استاندارد IEC می باشد و علیرغم تفاوت هایی که ممکن است وجود داشته باشد برای کشورهای اروپایی قابل اجرا است. استاندارد آلمان (VDE,EN DIN) بجز در برخی از موارد ترجمه استانداردهای مشابه جهانی است.برای فیوزهای فشار ضعیف طبقه بندی خاصی وجود دارد. تمامی سیستم های فیوزی که دارای استاندارد جهانی هستند به صورت یکسان در استاندارد اروپا تعریف شده اند ، بنابراین هر نوع فیوزی را میتوان با استفاده از استاندارد ملی هر کشور اروپایی انتخاب کرد. برای جلوگیری از اشتباهات خطر ساز دو سیستم NH و 0D/D به سیستم آلمانی ۰۶۳۶ VDE DIN اضافه شده است.

به علاوه برخی از استاندارد های VDE وجود دارند که مشابهی برای آن در استاندارد جهانی ذکر نشده است که به شرح ذیل می باشند :
فیوز NH و HH محدود کننده جریان برای حفاظت ترانسفورماتورها :
فیوزهای NH مخصوص تجهیزات معدن
فیوزهای ۱۰۰۰ ولت برای حفاظت مدار موتورها
فیوزهای تیپ D با المنت ۱۶E تا ۲۵ آمپر
فیوزهای تیپ D تا ۷۵۰ ولت برای قطارهای الکتریکی
فیوزهای تیپ D تا ۵۰۰ ولت برای استفاده در معدن
فیوزهای 0D 690 ولت
فیوز کلید های مدل 0D
همچنین تعدادی فیوزهای قدیمی تر مطابق با استاندارد ۰۶۶۰ VDE وجود دارند که هنوز جهت جایگزینی تولید می شوند.

فیوزهای DL توسط هیچ استاندارد بین المللی و محلی تعریف نشده اند ولی با اینحال هنوز به علت اهمیتی که برای کاربر دارند با استفاده از استاندارد سابق GDR تولید می شوند. این سیستم در بر گیرنده فیوزهای سایز ۱۶E نیز می باشد، که با سیستم ۱۶E استاندارد VDE 0635 همسان نیست.

تمایل به درج دیدگاه دارید؟