مواد اولیه درجه یک

فیوزلینک ها جهت محافظت از ترانسفورماتورهای شبکه توزیع برق استفاده می شوند، لذا کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در فیوزلینک ها بسیار حائز اهمیت است. مهم ترین ماده اولیه مورد استفاده در فیوزلینک، سیم های استفاده شده در فیورلینک ها هستند. سیم های مورد استفاده در فیوزلینک های تولیدی آذر فیوزلینک (اردم سهند توان) از با کیفیت ترین سیم ها تهیه می شود. تارهای مسی با روش های به روز قلع اندود می شوند بصورتیکه تحت هیچ شرایطی قلع روی تار سیم از آن جدا نمی شود. این تارهای سیمی در هفت دسته با تعداد تارهای متغیر با توجه به آمپر فیوزهای تولیدی ازهفت دسته ۶ تاری برای فیوز یک آمپر تا هفت دسته ۵۵ تاری برای فیوز ۱۰۰ آمپر متغیر است که این هفت دسته با کیفیت بالا در هم بافته شده و سیم مورد استفاده در فیوزلینک را تشکیل می دهند.

همچنین غلاف کاغذی مورد استفاده در فیوزلینک های تولیدی آذر فیوزلینک از کاغذهای درجه یک با خاصیت عایق و نسوز استفاده می شود که اطلاعات کامل فیوزلینک از قبیل سایز آمپر، نوع فیوزلینک و برند تولیدکننده بر روی آن چاپ می شود. این کاغذها توسط چسب با کیفیت صنعتی آلمانی (هنکل) که در برابر آتش سوزی مقاوم است، چسبانده شده و این غلاف ها را تشکیل می دهند.

 

تمایل به درج دیدگاه دارید؟