بسته بندی استاندارد

فیوزلینک به دلیل استفاده در شبکه توزیع برق، نیازمند رعایت استانداردها و برخورداری از کیفیت بالا می باشد. یکی از استانداردهای مهم این محصول که از اهمیت ویژه ای نیز برخوردار است، بسته بندی نایلونی مناسب برای دور ماندن از رطوبت محل انبارش و استفاده آسان می باشد. محصولات آذر فیوزلینک (شرکت اردم سهند توان) فرایند بسته بندی سه مرحله ای را طی می کند. در مرحله اول فیوزلینک ها به صورت تکی در بسته بندی های نایلونی با کیفیتی قرار می گیرند که تمامی اطلاعات فیوزلینک اعم از آمپر، تیپ، تولیدکننده، شماره استاندارد و… بر روی آن چاپ شده است. در مرحله دوم فیوزلینک های بسته بندی شده در بسته های تکی نایلونی، بصورت ۲۵ تایی در بسته بندی نایلونی بزرگتری قرار می گیرند که تمامی اطلاعات ذکر شده مجددا بر روی این بسته بندی های نایلونی بزرگتر چاپ شده اند. در نهایت بسته های ۲۵ تایی نایلونی در کارتن های ۳۰۰ تایی قرار گرفته و رهسپار مقصد می شوند.

تمایل به درج دیدگاه دارید؟